Achaia Clauss

RED

Achaia Clauss Aroma Lofou Red Cyprus

Aroma Lofou Red

Grapes: 60% Agiorgitiko, 40% Cabernet Sauvignon

Available Sizes: 750ml


WHITE

Achaia Clauss Aroma Lofou White Cyprus

Aroma Lofou White

Grapes: Moschofilero, Malagousia, Chardonnay

Available Sizes: 750ml


ROSE

Achaia Clauss Aroma Lofou Rose Cyprus

Aroma Lofou Rose

Grapes: Mavrodaphne, Cabernet Sauvignon, Syrah

Available Sizes: 750ml


SWEET RED

Achaia Clauss Mavrodaphne Patron Cyprus

Mavrodaphne Patron Reserve

Grapes: 100% Mavrodaphne

Available Sizes: 750ml

 

Achaia Clauss Mavrodaphne "601" Grand Reserve Cyprus

Mavrodaphne "601" Grand Reserve

Grapes: 100% Mavrodaphne

Available Sizes: 500ml


SWEET WHITE

Achaia Clauss Muscat Patras Cyprus

Muscat Patras

Grapes: 100% Muscat

Available Sizes: 750ml


For more information please visit: Achaia Clauss

Privacy Policy Settings