Ezousa

RED

Ezousa Red Cyprus

Ezousa Red

Grapes: Maratheftiko, Shiraz, Mouvrede

Available Sizes: 750ml & 1.5L

Ezousa Syrah Cyprus

Ezousa Syrah

Grapes: Syrah

Available Sizes: 750ml

Ezousa Metharme Maratheftiko Cyprus

Ezousa Maratheftiko

Grapes: Maratheftiko

Available Sizes: 750ml & 1.5L


WHITE

Ezousa Xinisteri Cyprus

Ezousa Xinisteri

Grapes: Xinisteri

Available Sizes: 750ml

Ezousa Viognier Cyprus

Ezousa Viognier

Grapes: Viognier

Available Sizes: 750ml


ROSE

Ezousa Eros Maratheftiko Cyprus

Ezousa Eros

Grapes: Maratheftiko

Available Sizes: 750ml

Ezousa Gris Maratheftiko Cyprus

Ezousa Gris

Grapes: Maratheftiko

Available Sizes: 750ml


For more information please visit: Ezousa

Privacy Policy Settings